banner

היזם והמבצע

אפי קפיטל נדל״ן

אפי קפיטל היא יותר מחברת נדל"ן. היא מפעל חיים, ייעוד. בעינינו, להיות מסוגל להגיד "אני בניתי בית בארץ ישראל" - זו אחת הזכויות הגדולות שיש. אנחנו לא בונים פרויקטים, שכונות או בניינים - אנחנו בונים את התשתית לחיים של אנשים, וזו הסיבה שאנחנו לוקחים אחריות על כל פרט - גם על אלה שאתם לא מודעים להם. אנחנו מקפידים על תכנון ובנייה שנעשים במסירות ובאחריות מלאה על כל הפרטים הגדולים והקטנים, כשלנגד עינינו עומד לא רק הרווח היזמי, אלא הרצון לעשות את זה נכון. מדויק. איכותי.

אשקלון

584 יח״ד

תל אביב

137 יח״ד

גבעת
בראשית

693 יח״ד

בן שמן

406 יח״ד

נהריה

261 יח״ד

הר יונה

150 יח״ד

בית שמש

1,360 יח״ד

נווה דורון

238 יח״ד

העיר והשכונה

אפי באפיקי נחל, אופקים

היא גדולה. היא מתוכננת. ברוכים הבאים לאפיקי נחל, השכונה החדשה המתוכננת במזרח אופקים סמוך לכניסה החדשה של העיר. השכונה תשתרע על שטח של 7,035 דונם, ומתוכננים להיבנות בה כ־7,400 דירות חדשות, מוסדות חינוך איכותיים, אזור תעסוקה, פארק רחב ידיים, ומבני ציבור ומסחר. השכונה מרחיבה מאוד את העיר ומגדילה את תחום השיפוט

העירוני שלה בכ־50 אחוזים.

מפות ותרשימים

תהליך הרכישה

לזכאי “מחיר למשתכן”

לאחר קיום הגרלה ופרסום תוצאותיה נ שלחה אליכם הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון בהגרלה 1885 בנהריה והודעה מטעם חברת אפי קפיטל.

לאחר קיום הגרלה ופרסום תוצאותיה נ שלחה אליכם הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון בהגרלה 1885 בנהריה והודעה מטעם חברת אפי קפיטל.

לאחר קיום הגרלה ופרסום תוצאותיה נ שלחה אליכם הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון בהגרלה 1885 בנהריה והודעה מטעם חברת אפי קפיטל.

לאחר קיום הגרלה ופרסום תוצאותיה נ שלחה אליכם הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון בהגרלה 1885 בנהריה והודעה מטעם חברת אפי קפיטל.

מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון, לא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן.

פריסת תשלומים

והוצאות נלוות
 • 7%

  - בחתימת חוזה

 • 13%

  - עד 45 יום מיום חתימת הסכם ובכפוף לפתיחת חשבון הליווי וקבלת פנקס השוברים

 • 70%

  - אחוז פריסה לינארית.

 • 10%

  - 14 ימים לפני מועד מסירה חוזי.

משכנתה

האישור העקרוני

 • האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת משכנתא והוא מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם לומדים האם הבנק יאפשר לכם לקבל משכנתא ובאילו תנאים לפי מספר קריטריונים: הכנסה, ותק תעסוקתי, ערב מלווה, אחוזי מימון מהנכס הנרכש וכו’.

 • קבלת האישור העקרוני הכרחית עבורכם טרם בחירת הדירה, בכדי שתהיו בטוחים כי הבנק יעניק לכם את המימון עבור רכישת הדירה. עפ”י רוב, הריביות שמוצגות באישור זה מותנות בלקיחת ההלוואה תוך 12-14 ימים קלנדריים ולכן אין זו הריבית הסופית שתיקבע בהמשך, אלא זהו רק האישור העקרוני לגובה המשכנתא.

 • זכרו, כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה, הבנק לא מאשר משכנתא לדירה ספציפית ולכן יונפק לכם אישור “כללי”.

until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It’s also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

*** אין לראות במידע זה כייעוץ משפטי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או חוות דעת ו/או המלצה מקצועית כלשהיא.

מחירון

בחרו את הדירה הבאה שלכם

מתחם A